Info

Sentralstimulerende

Sentralstimulerende

Hva er sentralstimulerende midler?

Stimulanter er medisiner som midlertidig øker mental eller fysisk funksjon eller begge deler. Noen stimulanser som ofte er foreskrevet for autismespektrumsykdom (ASD) er dexamphetamin og metylfenidat - for eksempel Ritalin, Attenta og Concerta.

Hvem er sentralstimulerende midler?

Stimulanter kan foreskrives til personer med ADHD (ADHD). Dette kan inkludere barn med autismespekterforstyrrelse (ASD).

Hva brukes sentralstimulerende midler?

Stimulanter brukes til å forbedre vanskeligheter med oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet.

Hvor kommer stimulanter fra?

Stimulerende medisiner har eksistert i over 50 år. De har blitt brukt for å redusere impulsivitet, hyperaktivitet og uoppmerksomhet hos barn med ADHD siden 1980-tallet.

Hva er tanken bak sentralstimulerende midler?

Stimulerende medisiner øker nivåene av et hjernekjemikalie som kalles dopamin. Økte dopaminnivåer kan bidra til å kontrollere impulsivitet, hyperaktivitet og uoppmerksomhet. Effektene av sentralstimulerende midler kan inkludere økt årvåkenhet, våkenhet og energi.

Hva innebærer bruk av sentralstimulerende midler?

Denne terapien innebærer å ta oral medisinering daglig. Den spesifikke medisinen og doseringen avhenger av hvert barns symptomer.

En spesialist, som en barnepsykiater eller barnelege, bør overvåke barnet som tar medisinen. Barnet trenger regelmessige avtaler med dette helsepersonellet.

Kostnadshensyn

Kostnadene for denne behandlingen varierer avhengig av merkevare av stoffet som brukes, om legemidlet er dekket av farmasøytiske fordeler (PBS), legemiddosen eller styrken, og om du har et konsesjonskort som et helsevesenekort.

Virker sentralstimulerende midler?

Denne behandlingen er ennå ikke vurdert.

Stimulanter kan ha bivirkninger. De hyppigst rapporterte bivirkningene er nedsatt appetitt og søvnforstyrrelse. Noen ganger kan barn med autismespekterforstyrrelse (ASD) bli veldig irritable eller tilbaketrukket, eller de kan utvikle tics eller repeterende bevegelser som å vifte med armen.

Hvem praktiserer denne metoden?

I Australia kan stimulerende medisiner kun foreskrives av barneleger, barnepsykiatere eller nevrologer. I visse situasjoner kan fastleger også foreskrive sentralstimulerende midler.

Disse fagfolkene kan gi deg mer informasjon om potensielle fordeler og risikoer ved stimulerende medisiner.

Foreldreutdanning, trening, støtte og involvering

Hvis barnet ditt med autismespekterforstyrrelse (ASD) tar sentralstimulerende midler, må du forsikre deg om at barnet ditt tar medisinen etter behov. Du må også overvåke effekten av medisinen.

Hvor kan du finne en utøver?

Be barnets fastlege om henvisning til barnelege eller barnepsykiater som spesialiserer seg på å jobbe med barn med autismespekterforstyrrelse (ASD).

Du kan finne en barnepsykiater ved å gå til Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists - Finn en psykiater.

Du kan også snakke med NDIA-planleggeren, NDIS-partneren til tidlig barndom eller NDIS-samhandlingspartneren for lokalområdet, hvis du har en.

Det er mange behandlinger for autismespekterforstyrrelse (ASD). De spenner fra de som er basert på atferd og utvikling til de som er basert på medisin eller alternativ terapi. Vår artikkel om typer intervensjoner for barn med ASD tar deg gjennom hovedbehandlingene, slik at du bedre kan forstå alternativene til ditt barn.


Se videoen: Sentralstimulerende stoffer i dagens rusbilde. Hva viser Føre var-kartleggingene i Bergen? (Januar 2022).